Voorkom en behandel teken bij uw kat

06/04/2020 - 09:13

Uw kat moet gelukkig niet in quarantaine tijdens deze coronacrisis en kan vrijuit naar buiten. Maar spijtig genoeg loopt er in de tuin een vervelende parasiet rond die maar al te graag op bezoek komt. Hoewel teken minder voorkomen dan bij honden, kunnen ook katten besmet worden. Wij zetten enkele feiten op een rij.

Is mijn kat een doelwit voor teken?

Het belang van teken neemt continu toe. Maar is deze parasiet even belangrijk bij de kat als bij de hond?
Wij zetten voor u enkele interessante gegevens op een rijtje.

Zijn deze veronderstellingen juist?

  • Katten worden nauwelijks geïnfecteerd met teken
  • Alleen de schapenteek (Ixodes ricinus) is van belang bij katten
  • Door teken overdraagbare ziekten zijn niet belangrijk bij katten

Maar, wat is de realiteit?

Graag bieden we u inzicht in het voorkomen van teken bij de kat in Europa:

EUROPA: prevalentie uitwendige parasieten in 1519 katten
Oormijt 17,4%
Vlooien 15,5%
Teken 1,2%


Op Europees niveau lijkt het belang van teken bij de kat gering. Maar als we meer in detail kijken, dan blijkt dat in de buurlanden, naast vlooien, ook teken een belangrijke ectoparasiet zijn bij katten (zie grafiek hieronder).

Hoe komt het dat het aantal teken bij de kat vaak lager ligt dan bij de hond?

Katten hebben een even groot risico op een tekeninfectie als honden, maar door hun uitermate intensief wasgedrag verwijderen ze zelf een groot deel van de teken van hun vacht.

Katten besmetten zich met teken als ze op wandel gaan in de natuur. Maar opgelet, in de tuin komt ook de egelteek voor, en typisch aan deze teek is dat alle levensstadia (larf, nymf, volwassene) op één plaats samenblijven, zoals bijvoorbeeld in het nest van de egel. Steekt de nieuwsgierige kat haar snoet in dit nest, dan wordt ze besmet door tientallen teekjes tegelijk.

Door teken overdraagbare ziekten, alleen bij de hond een probleem of toch niet?

De klinische ziekten die veroorzaakt worden door teken-overdraagbare ziekteverwekkers worden minder waargenomen bij de kat. Toch tonen meerdere studies aan dat katten wel degelijk drager kunnen zijn van verschillende ziekteverwekkers na een infectie met besmette teken. Door hun eventuele rol als reservoir kunnen, naast egels, ook katten belangrijk zijn in de ecologische levenscyclus van ‘teken-overdraagbare ziekteverwekkers’.

Tekenbestrijding die snel de teken doodt is dan ook bij de kat, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden, een belangrijke diergeneeskundige interventie.

Bescherm uw kat door een periodieke controle en vraag uw dierenarts om advies rond tekenbestrijding.

Wij hopen dat u, uw dierbaren en uw huisdieren in goede gezondheid zijn - en blijven - tijdens deze coronacrisis.


Referentie: Beugnet F, Bourdeau P, Chalvet-Monfray K, Cozma V, Farkas R, Guillot J, et al. Parasites of domestic owned cats in Europe: Co-infestations and risk factors. Parasit Vectors. 2014;7:291. 2. ESCCAP Guidelines. Control of vector-borne disease in dogs and cats.
Foto: Zoetis
Ectoparasieten bij katten in Europa